+358 50 562 3403 info@ssyk.fi

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

 1. Yleistä

Sääntöjensä mukaisesti Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliiton tarkoitus on sosiaalipsykiatrisen kuntoutustyön tunnetuksi tekeminen, kehittäminen, tiedottamisen edistäminen ja jäsenten edunvalvonta.

 1. Keskeiset tavoitteet vuodelle 2019

Toiminnan keskeisinä tavoitteina ovat

 1. Recoveryn, eli toipumisorientaation juurruttaminen ja käytäntöön soveltaminen jäsenjärjestöjen mielenterveystyöhön ja palvelutoimintaan sekä laajemminkin koko toimialalle myös oppilaitoksien ja kuntien toimintaan.
 2. Vaikuttamis- ja edunvalvontatoiminta; Vuoden 2019 aikana pyritään vahvistamaan keskusliiton roolia vaikuttamistoiminnassa lisäämällä jäsenjärjestöjen määrää ja näkymällä valtakunnallisesti erilaisissa tapahtumissa:
  1. Päätapahtumana Porissa heinäkuussa järjestettävä SuomiAreena jossa Keskusliitto järjestää yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa paneelikeskustelun, iltatilaisuuden, sekä osallistuu kansalaistorille.
  2. Osallistutaan aktiivisesti valtakunnalliseen ja maakunnalliseen sote-uudistuskeskusteluun ja -valmisteluun ja tuodaan tietoa jäsenjärjestöille muuttuvasta sote-markkinasta.

Hallitus on nimennyt strategiatyöryhmän joka työstää kevään aikana keskusliiton uutta toimintastrategiaa tuleville vuosille.

Keskusliiton tavoitteena on saada palkattua vuoden 2019 STEA:n Paikka Auki-avustuksella osa-aikainen työntekijä joka vastaa liiton vaikuttamistyön ja tiedottamisen edistämisestä yhteistyössä hallituksen puheenjohtajan kanssa.

Keskusliitto on sitoutunut ja kannustaa jäsenjärjestöjään myös sitoutumaan toipumisorientaation palvelulupauksiin:

 1. Sinun unelmistasi ja toiveistasi tulee yhteisiä tavoitteitamme ja työskentelemme yhdessä niiden toteuttamiseksi. Kannustamme sinua löytämään ja toteuttamaan niitä sekä kokeilemaan uusia asioita elämässäsi.
 2. Sinun näkemyksesi ja kokemuksesi on yhteistyömme lähtökohtana. Puhumme sinun kanssasi, emme sinusta. Kuulemme sinua ja olemme kiinnostuneita sinun tarinastasi sellaisena kuin haluat sen kertoa.
 3. Sinä olet tärkeä juuri sellaisena kuin olet. Tuemme sinua löytämään merkityksellisiä rooleja ja toimintamahdollisuuksia lähiyhteisöissä ja yhteiskunnassa kansalaisena. Saat vertaistukea ja voit toimia vertaistukena halutessasi.
 4. Sinä päätät. Etsimme yhdessä tietoa, pohdimme kanssasi päätösten seurauksia ja autamme sinua vaihtoehtojen löytämisessä.
 1. Kokoukset

Keskusliiton toiminta painottuu jäsenjärjestöjen väliseen verkostoitumiseen ja keskinäisen tiedon ja kokemusten jakamiseen. Keskusliiton kokouksilla on tärkeä merkitys yhteistyön rakentamisessa ja tiedon jakamisessa jäsenjärjestöjen kesken. Tavoitteena toimintavuoden 2019 aikana on se, että hallitus kokoontuu vähintään neljä kertaa. Hallituksen kokoukset ovat avoimia, eli niihin voivat osallistua kaikki keskusliiton jäsenjärjestöjen edustajat.

 1. Kehittäminen

Keskusliitto järjestää ammatilliset koulutuspäivät Tampereella syksyllä 2019. Koulutuspäivien järjestämisestä vastaa neljä tamperelaista jäsenjärjestöä Sopimusvuori ry, Taimi ry, FinFami Pirkanmaa ry ja Mielen ry. Koulutuspäivien teema tarkentuu ajankohtaisten asioiden ja järjestävän jäsenjärjestön erityisosaamisen mukaisesti, painopisteenä toipumisorientaatio. Koulutuspäivät ovat merkittävä osa keskusliiton varainhankintaa ja koulutuspäiville pyritään saamaan myös jäsenjärjestöjen ulkopuolisia osallistujia.

Kehittäjäfoorumia jatketaan vuonna 2019. Kehittäjäfoorumin vastuuhenkilönä vuonna 2018 on ollut Olli Laitila (Niemikotisäätiö). Jokainen jäsenjärjestö nimeää kehittämisfoorumiin oman edustajansa sekä varahenkilön. Kehittäjäfoorumi kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Hallitus määrittää kehittäjäfoorumin toiminnan painopisteet.

 1. Opintomatkat

Keskusliitto järjestää ulkomaan opintomatkan huhtikuussa 2019. Matkakohde määritetään saatujen tarjousten perusteella. Opintomatkan tarkoituksena on tutustua kohdemaan mielenterveys- ja päihdepalvelujen johtamiskäytäntöihin. Opintomatka on tarkoitettu jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajille tai heidän sijaisilleen.

 1. Viestintä

Vuoden 2019 aikana kehitetään edelleen keskusliiton www-sivuja, jotka ovat keskeisimmät kanavat keskusliiton viestinnässä.

Toiminnan kansainvälisestä luonteesta johtuen yleisesittely keskusliiton toiminnasta on saatavilla eri kielillä.

 1. Talous

Keskusliiton tärkeimmät tulonlähteet ovat jäsenjärjestöjen jäsenmaksutulot sekä koulutuspäivien osallistumismaksutulot. Varainhankinnan keinoja kehitetään edelleen.

Keskusliiton hallitus kartoittaa mahdollisuutta kerätä jäsenjärjestöiltä ylimääräinen jäsenmaksu osa-aikaisen työntekijän palkkaamiseksi tai palveluiden ostamiseksi mikäli STEA:n avustustua työntekijän palkkaamiseen ei saada.