+358 50 562 3403 info@ssyk.fi

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

1. Yleistä

Sääntöjensä mukaisesti Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliiton tarkoitus on sosiaalipsykiatrisen kuntoutustyön tunnetuksi tekeminen, kehittäminen, tiedottamisen edistäminen ja jäsenten edunvalvonta.

2. Keskeiset tavoitteet vuodelle 2017

Toiminnan sisällöllisen kehittämisen osalta keskeisenä tavoitteena on edistää recoveryyn, eli toipumisorientaatioon perustuvan koulutuksen aloittamista ja käytännön soveltamista jäsenjärjestöjen mielenterveystyössä ja laajemminkin koko toimialalla vuonna 2017. Tulevan vuoden aikana keskusliiton rooli jäsenjärjestöjensä ja palvelunkäyttäjiensä edunvalvojana korostuu kilpailutilanteessa suurten yksityisten monikansallisten pääomasijoittajataustaisten palveluntuottajien kanssa, joiden toiminnan ensisijaisena tarkoituksena on taloudellisen voiton aikaansaaminen osakkeenomistajillensa. Vuoden 2017 aikana pyritään saamaan myös uusia jäsenjärjestöjä mukaan keskusliiton toimintaan.

3. Kokoukset

Keskusliiton toiminta painottuu jäsenjärjestöjen väliseen verkostoitumiseen ja keskinäisen tiedon ja kokemusten jakamiseen. Keskusliiton kokouksilla on tärkeä merkitys yhteistyön rakentamisessa ja tiedon jakamisessa jäsenjärjestöjen kesken. Tavoitteena toimintavuoden 2017 aikana on se, että hallitus kokoontuu vähintään neljä kertaa. Hallituksen kokoukset ovat avoimia, eli niihin voivat osallistua kaikki keskusliiton jäsenjärjestöjen edustajat.

4. Koulutuspäivät

Keskusliitto järjestää ammatilliset koulutuspäivät Vaasassa syksyllä 2017. Koulutuspäivien teema tarkentuu ajankohtaisten asioiden ja järjestävän jäsenjärjestön erityisosaamisen mukaisesti. Koulutuspäivät voidaan tarvittaessa järjestää yhteistyössä muiden jäsenjärjestöjen kanssa.

5. Opintomatkat

Opintomatka Skotlantiin järjestetään kevään 2017 aikana. Matkan tarkoituksena on tutustua mm. paikallisiin recovery -käytäntöihin. Opintomatka on tarkoitettu jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajille tai heidän sijaisilleen.

6. Viestintä

Vuoden 2017 aikana kehitetään edelleen keskusliiton www-sivuja, jotka ovat keskeisimmät kanavat keskusliiton viestinnässä. Keskusliitto pyrkii olemaan esillä myös tärkeimmissä sosiaali- ja terveysalan tapahtumissa, kuten esim. SuomiAreenassa Porissa. Toiminnan kansainvälisestä luonteesta johtuen yleisesittely keskusliiton toiminnasta on saatavilla eri kielillä.