Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliitto (Centralförbundet för socialpsykiatriska sammanslutningar i Finland) är en riksomfattande förening som registrerats 2001.

Fokusområden i förbundets verksamhet är utveckling av mentalvårdsarbetet, intressebevakning och internationell verksamhet. Förbundets medlemsorganisationer bedriver socialpsykiatrisk verksamhet och producerar socialpsykiatriska tjänster på icke vinstdrivande basis.

Rulla till toppen