Jäsenjärjestöt

Mente – Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö

Ha(ll)ussa hyvä elämä

Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö eli Mente Palvelut työskentelee mielenterveys- ja päihdekuntoutujien hyväksi Lahdessa ja Heinolassa. Asumis- ja kuntoutuspalveluillaan Mente tukee mielenterveys- ja päihdekuntoutujien toipumista ja oman elämän haltuunottoa. Lue lisää täältä.

Mielen ry

Palveluja ja toimintaa mielen hyvinvoinnin tueksi

Mielen ry tuottaa monipuolisia kasvu-, asumis- ja avopalveluita mielenterveys- ja päihdekuntoutujille Tampereella. Yhdistys edistää toiminnallaan mielen hyvinvointia ja luo edellytyksiä mielenterveys- ja päihdetyön tukipalveluille. Lue lisää täältä.

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry on mielenterveys- ja päihdeomaisten yhdistys, joka edistää omaisten jaksamista ja hyvinvointia. Yhdistys tarjoaa tietoa ja tukea tilanteessa, jolloin läheisen mielenterveys tai päihteiden käyttö huolestuttaa. Palveluihin kuuluu maksutonta omaisneuvontaa, vertaistukiryhmiä, kursseja, koulutuksia ja virkistystoimintaa.  Lue lisää täältä.

Mielle ry

Työtä sydämellä mielen hyvinvoinnin puolesta

Mielle ry työskentelee mielen hyvinvoinnin hyväksi. Yhdistys tarjoaa asumispalvelua, työ- ja päivätoimintaa sekä matalan kynnyksen jäsenyhteisötoimintaa Vaasassa ja Laihialla. Mielle ry:n tavoitteisiin kuuluu mielenterveyden edistäminen, mielenterveyspalveluiden laadun ja saatavuuden kehittäminen sekä ennaltaehkäisevä mielenterveystyö. Lue lisää täältä.

Niemikotisäätiö

Paras paikka toipua

Niemikotisäätiö tarjoaa sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä ja ehkäisevää mielenterveystyötä helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille. Säätiön palveluihin kuuluu asumispalvelut sekä toiminnallinen kuntoutus, joka koostuu päivätoiminnasta, valmennus- ja työtoiminnasta sekä Mieli Töihin -valmennusyksiköstä. Säätiö ehkäisee toiminnallaan syrjäytymistä ja eriarvoisuutta. Lue lisää täältä.

Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki Ry

Mielenterveyskuntoutujien tukena jo vuodesta 1971

Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki Ry tarjoaa Joensuun kaupungin alueella terapeuttista työtoimintaa, asumispalvelua sekä vertaisryhmä-, virkistys- ja retkeilytoimintaa. Yhdistys on perustettu tuomaan mielenterveyskuntoutujat yhteen ja valvomaan heidän oikeuksiaan. Lue lisää täältä.

Sininauhaliitto

Ihmisen puolella

Sininauhaliitto on 104 jäsenyhteisön yhteistyöverkosto, jonka perustehtävä on huono-osaisuuden sekä päihde- ja pelihaittojen vähentäminen. Ympäri Suomen sijaitsevat jäsenyhteisöt tekevät esimerkiksi ehkäisevää ja etsivää päihdetyötä sekä tarjoavat asumisen palveluita, päiväkeskus-, työllistämis- ja vertaistukitoimintaa. Lue lisää täältä.

Sopimusvuori ry

Sopimusvuori ry tarjoaa sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan työtoiminnan palveluja Tampereella. Lisäksi yhdistys ylläpitää kahta klubitaloa eli matalan kynnyksen jäsenyhteisöä Tampereella ja Hämeenlinnassa. Sopimusvuori työskentelee sosiaalisen esteettömyyden ja positiivisen mielenterveyden edistämiseksi. Lue lisää täältä.

Scroll to Top