Jäsenjärjestöt

SSYK:hon kuuluu 24 jäsenjärjestöä, jotka tekevät työtä mielen hyvinvoinnin edistämiseksi eri puolilla Suomea. Alle on koottu lyhyet esittelyt jokaisesta jäsenjärjestöstä – tarkemmin pääset tutustumaan eri toimijoihin heidän omilla nettisivuillaan ja muissa kanavissaan.

Alvi ry

Parempi elämä – yhteinen hyvä

Alvi ry tuottaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujille suunnattuja kuntoutus-, tuki- ja asumispalveluja pääkaupunkiseudulla. Lisäksi palveluihin kuuluu Laturin Tukiyhteisö, jonka kautta jokainen yhteisöllisyydestä kiinnostunut helsinkiläinen voi osallistua kansalais-, vertais- ja vapaaehtoistoimintaan. Lue lisää täältä.

Buusti

Buusti onnelliseen elämään

Buusti ry tuottaa ja kehittää kuntoutus- ja työllistymispalveluita psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen tuen tarpeessa oleville ihmisille Seinäjoen seudulla. Yhdistys tarjoaa mm. yhteisövalmennusta, asumispalveluja, neuropsykiatrista valmennusta sekä yksilö- ja työvalmennusta. Lue lisää täältä.

Etelä-Suomen klubitalot ESKOT ry

Yhteisöllisyyttä, mielekästä arkea, opintomahdollisuuksia ja työelämäosallisuutta rakentamassa

Etelä-Suomen klubitalot ESKOT ry tuottaa kansainvälisten laatusuositusten mukaista klubitalotoimintaa seitsemässä klubitalossa. Toiminnallaan yhdistys edistää mielenterveyskuntoutujien ja muiden psykososiaalista tukea tarvitsevien asemaa, oikeuksia, osallisuutta, toimintamahdollisuuksia sekä työllistymistä. Lue lisää täältä.

FinFami Uusimaa ry

Omaiset mielenterveyden tukena

FinFami Uusimaa ry on mielenterveysomaisten oma yhdistys, joka tarjoaa tietoa ja tukea, kun perheessä tai lähipiirissä kohdataan mielenterveydenhäiriöitä. FinFami Uusimaan palveluihin kuuluu esimerkiksi puhelinneuvonta, yksilö- ja perhetapaamiset, luentoja, kursseja ja virkistystoimintaa. Toiminnallaan yhdistys edistää mielenterveysomaisten hyvinvointia sekä pyrkii vaikuttamaan Uudenmaan alueen mielenterveyspalveluihin, omaisnäkökulmaa korostaen. Lue lisää täältä.

Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

Hyvinvointia mielenterveyskuntoutujille Itä-Uudellamaalla

Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry tuottaa asumispalveluja ja päivätoimintaa mielenterveyskuntoutujille sekä heidän omaisilleen Uudenmaan alueella. Yhdistyksen tavoitteena on lisätä avohoidossa olevien mielenterveyskuntoutujien ja heidän omaistensa psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Toiminnallaan yhdistys tukee myös yksilön ja yhteisön tasavertaista osallisuutta yhteiskunnassa. Lue lisää täältä.

Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry – Kakspy

Hyvää mieltä

Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry – Kakspy työskentelee mielen hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistämiseksi. Klubitalot, matalan kynnyksen kohtaamispaikka, ryhmä- ja yksilövalmennus sekä muut yhdistyksen toiminnot sijaitsevat Kotkassa ja Haminassa. Palvelut tukevat mielenterveyden ja päihteiden kanssa haasteita kohdanneiden, osatyökykyisten ja muuta erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kuntoutumista sekä heidän läheistensä jaksamista. Lue lisää täältä.

MELLO ry (Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry – KPSPY)

Kuntoutuspalveluja mielenterveysasiakkaille

Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:n (KPSPY) palveluihin kuuluu sosiaalinen kuntoutus esimerkiksi avotyötoiminnan ja kotikuntoutuksen keinoin sekä kuntouttava asuminen. Toiminnallaan yhdistys auttaa mielenterveyskuntoutujia elämään itselleen parhaiten sopivalla tavalla ja löytämään sopivan osallisuuden tason yhteiskunnassa. Lue lisää täältä.

Keski-Uudenmaan Sopimuskoti ry

Keski-Uudenmaan Sopimuskoti ry:n toiminta koostuu asumispalveluista sekä päivä- ja työtoiminnasta. Lisäksi yhdistys tarjoaa kuntoutus- ja tukitoimintaa avohoidossa oleville mielenterveyskuntoutujille sekä toimintaa ja vertaistukea heidän omaisilleen. Lue lisää täältä.

Lilinkotisäätiö

Sinä päätät – Me mahdollistamme

Helsinkiläinen Lilinkotisäätiö työskentelee psyykkisesti pitkäaikaissairaiden aseman ja palvelujen parantamiseksi. Sen palveluihin kuuluu mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut sekä toipumista tukeva avoin toiminta. Säätiö on pitkäaikaisimpia mielenterveystoipujien tehostetun palveluasumisen tarjoajia Suomessa. Lue lisää täältä.

Scroll to Top