Jäsenjärjestöt

Sosped-säätiö

Vertaisuutta ja yhteisöllisyyttä

Sosped-säätiö on valtakunnallisesti toimiva sosiaalialan järjestö, joka toiminnallaan vahvistaa yksilön hyvinvointia. Säätiö toteuttaa sosiaalipedagogiikkaan perustuvaa hanke- ja kehittämistoimintaa, minkä lisäksi se tarjoaa myös toiminnallisten vertaistukiryhmien vaikuttavuuden arviointia. Erityisesti vertaistukeen ja yhteisöllisyyteen nojaava toiminta edistää sekä yksilöiden että yhteisöjen hyvinvointia. Lue lisää täältä.

Suoja-Pirtti ry

Kuntouttavia asumispalveluita vuodesta 1961

Suoja-Pirtti ry tuottaa ja kehittää kuntouttavia asumispalveluja päihdeongelmaisille helsinkiläisille kolmessa asumispalveluyksikössä. Yhdistys on tuottanut päihde- ja mielenterveystyön laitos- ja avopalveluita jo viidellä vuosikymmenellä. Lue lisää täältä.

Suur-Helsingin Valkonauha ry

Vastuuta sinusta ja minusta vuodesta 1896

Suur-Helsingin Valkonauha ry on naisten kristillinen raittiusyhdistys, jonka tavoitteena on tarjota apua erilaisiin elämäntilanteisiin ja edistää hyvinvointia pitkällä aikavälillä. Yhdistys toimii ihmisten, kotien ja yhteiskunnan hyväksi järjestämällä matalan kynnyksen toimintaa, kuten pienryhmiä, vertaistukea ja palveluohjausta. Toiminta perustuu jäsenistön vapaaehtoistyöhön. Lue lisää täältä.

Suvimäen Klubitalo

Suvimäen Klubitalolla mielenterveyskuntoutujat ja palkattu henkilökunta muodostavat yhteisön, joka tarjoaa tavoitteellista toimintaa ja vertaistukea. Klubitalo on osa Jyväskylän lähikuntien mielenterveyspalvelujen kokonaisuutta, ja sen toimintaa toteutetaan ravinto-, työ-, opinto- ja viestinnän yksikössä. Jäsenet saavat itse päättää mihin toimintoihin osallistuvat ja jokainen työskentelee omien voimavarojensa mukaan. Klubitalo auttaa kohtaamaan arjen haasteet ja vähentää yksinäisyyttä. Lue lisää täältä.

Taimi ry

Vertaistukea ja sisältöä elämään

Taimi ry on Tampereen seudulla toimiva yhdistys, jonka toiminnan tavoitteena on mahdollistaa jäsenten vertaistoimintaa, osallistumista, kuntoutumista, edunvalvontaa ja tasa-arvoista kohtelua yhteiskunnassa. Taimi ry tuottaa kaikille avointa ja maksutonta päivätoimintaa mielen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Mukaan ovat tervetulleita kaikki, jotka kaipaavat päiviinsä mielekästä tekemistä ja sosiaalisia kontakteja. Lue lisää täältä.

Scroll to Top