Toimintakertomus vuodelta 2019

Yleistä

Suomen sosiaalipsykiatriseen keskusliittoon kuuluu 24 jäsenjärjestöä eri puolilta Suomea. Jäsenjärjestöt ovat voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä, jotka tuottavat psykososiaalisia kuntoutumispalveluita toimialueellaan. Palvelut jakaantuvat asumispalveluiden lisäksi päivä- ja työtoimintoihin.

Vuoden aikana keskusliittoon liittyi neljä uutta jäsenyhdistystä: Suur-Helsingin valkonauha ry, Psykiatrisen kuntoutuksen tuki ry/Suvimäen klubitalo, Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry ja Mielenterveysyhdistys Helmi ry.

Toiminnan painopisteet

Vuoden 2019 toiminnan keskeisiksi tavoitteiksi on asetettu:

1. Recoveryn, eli toipumisorientaation juurruttaminen ja käytäntöön soveltaminen jäsenjärjestöjen mielenterveystyöhön ja palvelutoimintaan sekä laajemminkin koko toimialalle myös oppilaitoksien ja kuntien toimintaan.

2. Vaikuttamis- ja edunvalvontatoiminta; pyritään vahvistamaan keskusliiton roolia vaikuttamistoiminnassa lisäämällä jäsenjärjestöjen määrää ja näkymällä valtakunnallisesti erilaisissa tapahtumissa.

Vuoden 2019 toiminta

Alkuvuodesta 2019 koko Suomea kuohutti Esperi Care Oy:n asumisyksikön toiminnan lakkauttaminen Kristiinankaupungissa vakavien puutteiden vuoksi. Yksityisten palveluntuottajien ylläpitämät palvelut nostettiin oikeutetusti esille hyvin ikävissä merkeissä. Jäsenjärjestöt laativat yhteisen mielipidekirjoituksen aiheeseen liittyen otsikolla Kuntoutus- ja hoivapalveluita voi ja tulee toteuttaa ihmistä kunnioittaen.

Keskusliitto järjesti opintomatkan Hollantiin 1.–4.4.2019. Opintomatkalle osallistui 15 henkilöä ja sen järjestelyistä vastasi Evipro Oy.

Keskusliitto osallistui SuomiAreenalle Poriin 15.–19.7.2019. Jäsenyhdistykset yhdessä päivystivät koko viikon ajan tapahtumatorilla, järjestivät kutsuvierastilaisuuden sekä keskustelutilaisuuden aiheesta Toipumisorientaatio – mielenterveyspalveluiden uusi suunta. Keskustelussa olivat mukana Christian Wahlbeck (Mieli ry), Päivi Rissanen (MTKL ry), Leif Berg (Finfami Uusimaa ry), Maria Korhonen (Mente ry), Matti Järvinen (Porin kaupunki) ja Mikko Tamminen (Helsingin kaupunki). Kutsuvierastilaisuus järjestettiin Porin kulttuuripaja Lumon tiloissa. Tilaisuuteen saapui n. 50 hlöä.

SuomiAreenan avulla ei kuitenkaan onnistuttu tavoittamaan haluttua kohderyhmää eli päättäjiä ja palvelunostajia.

Keskusliiton koulutuspäivät järjestettiin 30.-31.10.2019 hotelli Rosendahlissa Tampereella. Koulutuspäiville osallistui 30.10. n. 160 hlöä ja 31.10. 150 hlöä. Koulutuspäivien pääteemat olivat: toipumisorientaatio: toivo, kohtaaminen, osallisuus ja vaikuttavuus.

Keskusliiton tavoitteena oli palkata vuoden 2019 STEA:n Paikka Auki-avustuksella osa-aikainen työntekijä, joka vastaa liiton vaikuttamistyön ja tiedottamisen edistämisestä yhteistyössä hallituksen puheenjohtajan kanssa. STEA:lta tuli hakemukseen kielteinen päätös.

Helsingin seudun kesäyliopisto järjesti Johdatus toipumisorientaatioon -koulutuksen, joka toteutettiin ja järjestettiin Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliiton aloitteesta sekä panostuksesta toipumisorientaation edistämiseen Suomessa.

Hallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa, yhdistyksen kevätkokous pidettiin 13.5.2019 ja syyskokous 19.11.2019. Hallituksen kokoukset ovat kaikille jäsenjärjestöille avoimia.

Hallituksen jäseninä olivat Johanna Yliviitala, pj (PSPY ry), Leif Berg (Finfami Uusimaa ry), Mari Heroja-Anttila (Buusti ry), Miia Kurttila (Kakspy ry), Harri-Heikki Niemi (Keski-Pohjanmaan Sos.psyk. yhdistys ry), Christa Rajanti (Sopimusvuori ry) ja Kaiju Yrttiaho (Etelä-Suomen klubitalot ry).

Strategiatyöryhmä kokoontui vuoden aikana yhteensä neljä kertaa. Sen työskentelyn pohjalta laadittiin jäsenjärjestöille kysely (toiminnan painopistealueet, tulevaisuuden näkymät). Kyselyn tuloksena kirkastettiin painopistealueiksi yleishyödyllisten palveluntuottajatoimijoiden toimintaedellytysten vahvistaminen sekä kansalaisjärjestötoiminnan edistäminen. Strategiatyöryhmän jäseninä ovat toimineet Miia Kurttila (Kakspy ry) pj, Sami Ylitalo (Eskot ry), Lassi Rajamäki (Sosped-säätiö) ja Juha Järvinen (Alvi ry).

SSYK:n jäsenjärjestöt 31.12.2019

Alvi ry
Buusti ry
Edistia – Espoon Diakoniasäätiö sr
Etelä-Suomen klubitalot ESKOT ry
FinFami Uusimaa ry
Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry
Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry
Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry
Keski-Uudenmaan Sopimuskoti ry
Lilinkotisäätiö sr
Mente Palvelut
Mielen ry
Mielenterveysomaiset Pirkanmaa -FinFami ry
Mielenterveysyhdistys Helmi ry
Mielenterveysyhdistys Taimi ry
Niemikotisäätiö sr
Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry
Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry
Sininauhaliitto
Sopimusvuori ry
Sosped säätiö sr
Suoja-Pirtti ry
Suur-Helsingin Valkonauha ry
Suvimäen klubitalo (Psykiatrisen kuntoutuksen tuki ry)

Scroll to Top