Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Yleistä

Sääntöjensä mukaisesti Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliiton tarkoitus on sosiaalipsykiatrisen kuntoutustyön tunnetuksi tekeminen, kehittäminen, tiedottamisen edistäminen ja jäsenten edunvalvonta.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2021

Toiminnan keskeisinä tavoitteina ovat:

  1. Recoveryn eli toipumisorientaation juurruttaminen ja käytäntöön soveltaminen jäsenjärjestöjen mielenterveystyöhön ja palvelutoimintaan sekä laajemminkin koko toimialalle myös oppilaitoksien ja kuntien toimintaan.
  2. Viestintä: vuoden aikana vahvistetaan keskusliiton viestintää syksyllä 2020 laaditun viestintäsuunnitelman mukaisesti.
  3. Kehittäjäfoorumin ja strategiatyöryhmän toiminnalle laaditaan selkeä toiminta-ajatus ja tavoitteet, joiden toteutumista voidaan seurata. Sääntötyöryhmä jatkaa sääntöjen muutostyötään tuoden uuden sääntöehdotuksen kevätkokouksen käsittelyyn. 
    1. Kehittäjäfoorumi laatii selkeän menetelmän, jolla voidaan koota yhteen tiedot jäsenjärjestöjen volyymeista tilinpäätöstä ja toimintakertomusta varten (asiakasmäärät, henkilöstömäärät, talousluvut).

Keskusliitto on sitoutunut ja kannustaa jäsenjärjestöjään myös sitoutumaan toipumisorientaation
palvelulupauksiin:

b. Sinun unelmistasi ja toiveistasi tulee yhteisiä tavoitteitamme ja työskentelemme
yhdessä niiden toteuttamiseksi. Kannustamme sinua löytämään ja toteuttamaan
niitä sekä kokeilemaan uusia asioita elämässäsi.

c. Sinun näkemyksesi ja kokemuksesi on yhteistyömme lähtökohtana. Puhumme
sinun kanssasi, emme sinusta. Kuulemme sinua ja olemme kiinnostuneita sinun
tarinastasi sellaisena kuin haluat sen kertoa.

d. Sinä olet tärkeä juuri sellaisena kuin olet. Tuemme sinua löytämään merkityksellisiä
rooleja ja toimintamahdollisuuksia lähiyhteisöissä ja yhteiskunnassa kansalaisena.
Saat vertaistukea ja voit toimia vertaistukena halutessasi.

e. Sinä päätät. Etsimme yhdessä tietoa, pohdimme kanssasi päätösten seurauksia ja
autamme sinua vaihtoehtojen löytämisessä.

Kokoukset

Keskusliiton toiminta painottuu jäsenjärjestöjen väliseen verkostoitumiseen ja keskinäisen tiedon ja kokemusten jakamiseen. Keskusliiton kokouksilla on tärkeä merkitys yhteistyön rakentamisessa ja tiedon jakamisessa jäsenjärjestöjen kesken. Tavoitteena toimintavuoden aikana on se, että hallitus kokoontuu vähintään neljä kertaa. Hallituksen kokoukset ovat avoimia, eli niihin voivat osallistua kaikki keskusliiton jäsenjärjestöjen edustajat. Liiton kevät- ja syyskokoukset järjestetään sääntöjen mukaisesti. Tarvittaessa kokouksiin voi osallistua etäyhteyden välityksellä.

Hallituksen jäsenet ovat seuraavat:

pj. Mari Heroja-Anttila, Buusti ry (v. 2021–2022)
Sanna Aarto, Alvi ry (v. 2021–2022)
Pekka Lund, Sininauhaliitto (v. 2021–2022)
Anna Anttinen, Mielen ry (v. 2021–2022)
Maria Nuutinen, Suur-Helsingin Valkonauha ry (v. 2020–2021)
Anni Pesonen, Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry (v. 2020–2021)
Seppo Eronen, Niemikotisäätiö (v. 2020–2021)
Lassi Rajamäki, Sosped-säätiö (v. 2020–2021)

Kehittäminen

Keskusliitto järjestää ammatilliset koulutuspäivät Kotkassa syksyllä 2021, mikäli koronatilanne mahdollistaa päivien järjestämisen. Koulutuspäivien järjestämisestä vastaa Kaakkois-Suomen Sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry. Koulutuspäivien teema tarkentuu ajankohtaisten asioiden ja järjestävän jäsenjärjestön erityisosaamisen mukaisesti, painopisteenä toipumisorientaatio. Koulutuspäivät ovat merkittävä osa keskusliiton varainhankintaa ja koulutuspäiville pyritään saamaan myös jäsenjärjestöjen ulkopuolisia osallistujia.

Kehittäjäfoorumia jatketaan vuonna 2021. Kehittäjäfoorumin vastuuhenkilönä vuonna 2020 on ollut Olli Laitila (Niemikotisäätiö). Jokainen jäsenjärjestö nimeää kehittämisfoorumiin oman edustajansa sekä varahenkilön. Kehittäjäfoorumi kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Hallitus määrittää kehittäjäfoorumin toiminnan painopisteet.

Mikäli koronatilanne jatkuu edelleen, järjestetään vuoden aikana webinaari keskusliiton jäsenorganisaatioiden työntekijöille. Webinaarin avulla jäsenjärjestöt voivat esitellä toisilleen esimerkiksi hyviä käytäntöjä sekä se mahdollistaa yhteisen koulutuksen sovitusta teemasta/teemoista.

SSYK jatkaa verkostoitumista ja yhteistyötä mm. alustapalvelu Socialan sekä SOSTE ry:n ja muiden toimijoiden kanssa. Jäsenyhdistyksien henkilöstön verkostoitumiseen ja sen mahdollistamiseen kiinnitetään huomiota ja luodaan sille mahdollisuuksia. 

Viestintä

Liitto toteuttaa syksyllä 2020 laadittua viestintäsuunnitelmaa. Verkkosivut on muokattu saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi ja niitä ylläpidetään viestintäsuunnitelman ohjeiden mukaisesti. 

Talous

Keskusliiton tärkeimmät tulonlähteet ovat jäsenjärjestöjen jäsenmaksutulot sekä koulutuspäivien osallistumismaksutulot. Viestintään ostetaan ulkopuolisen toimijan osaamista tarvittaessa.

Scroll to Top